ZAKAT FITRAH - Info Sararea

ZAKAT FITRAHA. Arti Zakat

Zakat menurut Bahasa : Membersihkan, mengeluarkan.

Zakat menurut Istilah : Kadar harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya (ashnafnya) dengan beberapa syarat.

I’timamnya : - Surat At-Taubat 9 : 103

- Al - Mu’minun 23 : 4

- Al - ‘Arof 7 : 156

- Ar - Rum 30 : 36-39

- Fushilat 41 : 7

۱. خذ من أمو الهم صد قة تطهّرهم وتز كّيهم بها ط

٢. والّذين هم للزّكوة فا علون

٣. فسأ كتبها للّذ ين يتّقون ويؤتون الزّكوة

٤. وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله ط

٥. الّذ ين لايؤتون الزكوة وهم بالاخرة هم كا فرون

Istinadna :

عن ابن عمر قال فرض رسول الله ص م :

زكاة الفطر من رمضان على النّاس صاعا من تمرأوصاعامن شعير على كلّ حرّ أوعبد ذكرأوأنثى من المسلمين رواه البخارى و مسلم – وفى البخارى

وكان يعطون قبل الفطر بيوم أويومين

B. Syarat wajib zakat fitrah :

- Islam

- Ada, waktu terbenam matahari, hari penghabisan puasa

- Punya kelebihan harta dari keperluan diri dan yang dinafkahkannya.

C. Membayar Fitrah menurut hukumnya :

- Waktu jaiz :dari awal Ramadhan sampai habis ramadhan (hadits Ibnu Umar).

- Waktu wajib : dari terbenam matahari penghabisan bulan ramadhan.

- Waktu sunnat : sesudah sembahyang subuh sebelum hari raya.

- Waktu makruh : sesudah sholat ied sebelum terbenam

- Waktu haram : sesudah terbenam matahari hari raya.

D. Ashnaf Zakat : menurut 4 madzhab

1. Hanafi :

a. Fakir b. Miskin c. Amil d. Mu’allaf

e. Hamba f. Ghorim g. Sabilillah h. Ibnu Sabil

2. Maliki :

a. Fakir b. Miskin c. Amil d. Mu’allaf

e. Hamba f. Ghorim g. Sabilillah h. Ibnu Sabil

3. Hambali

a. Fakir b. Miskin c. Amil b. Mu’allaf

e. Hamba f. Ghorim g. Sabilillah h. Ibnu Sabil

4. Syafi’i

a. Fakir b. Miskin c. Mu’allaf d. Hamba

e. Amil f. Ghorim g. Jalan Alloh h. Sabilillah

i. Ibnu Sabil

Perang di jalan Jalan Alloh Umum

Alloh tanpa Seperti :

pamrih. Membangun Jembatan

E. Yang tidak berhak menerima zakat :

1. Orang kaya

2. Hamba sahaya

3. Turunan Rosul

4. Orang dalam tanggungan yang berzakat.

5. Tidak beragama Islam

F. Hukum Zakat :

- Menolong orang yang lemah, susah.

- Membersihkan diri dari kikir, akhlak jelek mendidik agar bersifat mulia, pemurah.

- Sebagai ucapan syukur atas nikmat yang diberikan.

- Menjaga kejahatan dari si miskin, susah.

- Mendekatkan hubungan kasih sayang & cinta mencintai dari si kaya - si miskin.

G. Niat Zakat Fitrah

SEGATNA

بسم الله الرحمن الرحيم

أشهدان لااله إلاّالله واشهدأنّ محمّدا رسول الله

Salami abdi gusti kawajiban ngelmu, ngamal ngajak iman islam ihsan kana aturan Gusti aturan Rosul gusti nu katampi ti warotsatur - Rosul abdi gusti. Ayeuna abdi gusti seja ngajalankeun kawajiban zakat fitrah dina raraga kawajiban ngajalankeun rukun islam anu ka - 3 I’timam kana surat At - Taubat 9 : 103.

خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها

Istinad nampi ti Ibnu Umar r.a :

فرض رسول الله ص م زكاة الفطر من رمضان على النّاس صاعا من تمرأوصاعا من شعير على كلّ حرّ أو عبد ذكر أنثى من المسلمين رواه البحارى ومسلم وفى البحارى وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين

Kawajiban abdi / pun lanceuk/ pun bapa, mitrahan abdi (timpah) ku beas sakulak, dina sasih Ramadhan, tahun ieu karena Alloh ka atas name sabilillah, ghorim, ibnu sabil, amilin, lahirna ka Pasantren batinna ka Alloh SWT.


Kontes SEO “Info Zakat & Teak123” (Posting Favorit Tentang Info Zakat)
Hadiah Utama : Rp. 1.000.000 + Piagam dari InfoZakat
Keyword : TEAK 123 best teak garden furniture manufacturer wholesale in Indonesia
Waktu : 10 Agustus 2011 s/d 20 Desember 2011
Pengumuman Pemenang : 25 Desember 2011

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "ZAKAT FITRAH"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel